Sut i roi

Annwyl Gefnogwr,

 

Diolch am holi am roi rhodd i Gynllun Tro Da Cynghrair Seiriol. Gallwch wneud rhodd naill ai drwy siec wedi'i gwneud i “Seiriol Alliance Good Turn Scheme " a'i phostio i'r cyfeiriad uchod neu drwy drosglwyddiad BACS yn uniongyrchol i'r cyfrif. Dyma manylion y cyfrif:

 

Enw’r Cyfrif: Good Turn Scheme

Banc: NatWest

Cod Didoli: 54-10-01

Rhif Y Cyfrif: 88661415

 

Hefyd, gallwch roi rhodd i'r Cynllun drwy glicio ar y ddolen PayPal isod. Nid oes angen cyfrif PayPal i chi wneud rhodd.

PayPal Donate

Diolch yn fawr i chi am ystyried rhoi rhodd ac am eich holl gefnogaeth. Gallwn eich sicrhau y bydd eich arian yn cael ei ddefnyddio'n ddoeth i helpu'r Cynllun Tro Da i redeg a datblygu dros y blynyddoedd i ddod.

 

Yn gywir

 

Dr. Steve MacVicar

Cadeirydd  

Cynghrair Seiriol Alliance

 

 

 

English Welsh Seiriol-New-Logo

Dewis Iaith:

SUT I ROI CYSWLLT CYLCHLYTHRAU CYDWEITHREDIADAU GOFAL BETH SY'N DIGWYDD GWYBODAETH CARTREF CAIS AM SWYDD