SUT I ROI Beaumaris New-Map

Croeso i Cynghrair Seiriol

Anglesey

Seiriol

Ward

Cynllun Tro Da Seiriol

Hybiau Cymunedol

Polisiïau a Chyfarfodydd y

Gynghrair

Amgylchedd

Health Housing Info Environment

 

Elusen gofrestredig yw Cynghrair Seiriol (Rhif Elusen 1192222) ac fe'i sefydlwyd fel Sefydliad Corfforedig Elusennol. Mae'n cefnogi unigolion, teuluoedd, cymunedau a sefydliadau o fewn Ward Seiriol.

 

Mae Ward Etholiadol Seiriol yn cynnwys cymunedau Biwmares, Llanddona, Llandegfan, Llanfaes, Llangoed, Llansadwrn, Penmon, a'r ardaloedd cyfagos.

 

Sefydlwyd y Gynghrair gan aelodau o'r gymuned yn cydweithio â chefnogaeth cynrychiolwyr y sector cyhoeddus a'r sector gwirfoddol. Drwy gydweithio fel cynghrair, mae'n gobeithio mynd i'r afael â blaenoriaethau lleol a chyfrannu at welliannau yn yr ardal.

 

Amcan elusennol Cynghrair Seiriol yw:

 

Datblygu gallu a sgiliau aelodau cymdeithasol, economaidd neu fel arall o gymuned Seirol a'r cyffiniau, yn y fath fodd fel y gellir nodi a diwallu eu hanghenion yn fwy effeithiol a'u bod yn cael eu grymuso i gymryd rhan lawnach mewn cymdeithas.

 

Mae'r Gynghrair wedi blaenoriaethu'r heriau pwysig canlynol sy'n wynebu ardal Seiriol:

 

Trafnidiaeth

Iechyd a Lles

Cyfathrebu a Rhannu Gwybodaeth

Gweithgareddau Cymunedol

Tai a Chyflogaeth

Yr amgylchedd

 

Mae'r Gynghrair yn rhedeg Cynllun Tro Da Seiriol, Bws Mini Cymunedol Seiriol, ac mae'n gweithio'n agos gyda chanolfannau cymunedol a phrosiectau eraill gan gynnwys Cwlwm Seiriol. Cliciwch ar Wybodaeth i weld rhagor o fanylion.

 

Mae Cynghrair Seiriol yn croesawu unrhyw syniadau, cyfraniadau a sylwadau. Manylion cyswllt:

 

Ebost: Lyndsey: [email protected]

Steve: [email protected]

 

Ffôn:  Lyndsey:(01248) 724 944

          Steve: (01248) 811 200

 

Bost:  Cynghrair Seiriol Alliance

          Canolfan Beaumaris

          Rating Row

          Beaumaris

          LL58 8AL

 

Cliciwch ar eiconau am fwy o wybodaeth:

Dewis Iaith:

English Welsh Seiriol-New-Logo CYSWLLT CYLCHLYTHRAU CYDWEITHREDIADAU GOFAL BETH SY'N DIGWYDD GWYBODAETH CARTREF CAIS AM SWYDD