Hanes Lleol

Rydym yn ddyledus i Bridget Geoghegan am ei holl waith caled i gasglu gwybodaeth fanwl am y Cofebau Rhyfel a'r Beddau yn ardal Seiriol. Mae Bridget, gyda chymorth unigolion a sefydliadau lleol eraill, wedi ysgrifennu sawl dogfen am yr unigolion a enwir ar ein Cofebion Rhyfel lleol, hefyd rhai a fu y farw yn ystod yr Ail Ryfel Byd a'r Rhyfel Byd Cyntaf sydd wedi'u claddu yn ein mynwentydd lleol. Mae'n awyddus i'w gwaith caled gael ei rannu â phawb er cof am yr holl bobl hynny a roddodd eu bywydau i ni.

 

Cliciwch ar y ddolen isod i weld pob dogfen. Gweler hefyd y map sy'n dangos y lleoliad y mae pob dogfen yn cyfeirio ato.

Choose your Language:

English Welsh War Memorial Map Seiriol-New-Logo SUT I ROI CYSWLLT CYLCHLYTHRAU CYDWEITHREDIADAU GOFAL BETH SY'N DIGWYDD GWYBODAETH CARTREF CAIS AM SWYDD

Cynllun Tro Da Seiriol

Hybiau Cymunedol

Health Housing

Cliciwch ar eiconau am fwy o wybodaeth:

Polisiïau a Chyfarfodydd y

Gynghrair

Amgylchedd

Info Environment

Hanes Lleol

History Icon