Hysbyseb Swydd

Cyfle cyffrous am swydd newydd yn Ward Seiriol!

 

Yda chi’n frwdfrydig, yn greadigol, yn mwynhau gweithio gyda chymunedau? Oes gennych chi sgiliau cyfathrebu da? Yda chi eisiau cymryd rhan mewn rôl newydd sy'n darparu llawer o hyblygrwydd a chyfle i arloesi?

 

Mae Cynghrair Seiriol Alliance wedi cael arian i gyflogi Swyddog Datblygu Pointio’r Cenedlaethau am y 12 mis nesaf.

 

Mae'r contract yn gontract Cyfnod Penodol o 12 mis ac mae am hyd at 27 awr yr wythnos. Mae'r oriau'n hyblyg ac yn cynnwys gweithio o gartref. Y cyflog blynyddol am wythnos o 27 awr yw £17,746 (£12.64 yr awr)

 

Disgrifiad Swydd - Download PDF

 

Gwybodaeth am y Cais - Download PDF

 

Ffurflen Gais am Swydd - Download PDF  |  Download for Microsoft Word

 

Bydd y Swyddog Datblygu yn arwain Prosiect Datblygu Pontio’r Cenedlaethau yng Nghynghrair Seiriol ac yn hyrwyddo gweithgareddau a fydd o fudd i bob cenhedlaeth sy'n byw yn yr ardal. Ewch i'n gwefan i gael rhagor o wybodaeth.

 

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd yn gyntaf, anfonwch ebost atom ([email protected]) a byddwn yn cysylltu â ni.

 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 30 Ebrill.

Choose your Language:

English Welsh SUT I ROI CYSWLLT CYLCHLYTHRAU CYDWEITHREDIADAU GOFAL BETH SY'N DIGWYDD GWYBODAETH CARTREF CAIS AM SWYDD Seiriol-New-Logo