Amgylchedd

Environment-Page LAWRLWYTHO

Yr amgylchedd yw ein system cynnal bywyd: o'r awyr rydyn yn ei anadlu a'r dŵr rydyn yn ei yfed i'r bwyd rydyn yn ei dyfu a deunyddiau crai rydyn yn eu defnyddio i adeiladu ein tai.  Mae'r adnoddau naturiol hyn yn darparu llawer o fathau eraill o fudd hefyd, gan ddarparu'r lleoliadau amgylcheddol ar gyfer byw a mwynhau ein bywydau a chyfrannu at ein hiechyd a'n lles.

 

Mae'r amgylchedd yn Seiriol yn wahanol ac yn arbennig ac fel cymuned mae angen i ni gydnabod a rheoli'n gynaliadwy yr hyn sy'n gwneud Seiriol yn arbennig fel y gallwn i gyd elwa heddiw ac fel y gall ein plant elwa yn y dyfodol.

 

Dyna pam ei bod yn bwysig bod pobl Seiriol – CHI - yn cyfrannu eich syniadau a'ch prosiectau i nodi, diogelu, rheoli a gosod amcanion ar gyfer rheoli ein hamgylchedd yn gynaliadwy.  Dylech gymryd rhan weithredol a llunio lle'r ydym yn mynd o'r fan hon.

 

Fel cymuned rydym wedi dechrau meddwl am ein hamgylchedd:

 

- Rydym yn sylweddoli, drwy ein gwybodaeth leol a'n diddordeb hirdymor, mai ni sydd yn y sefyllfa orau i benderfynu a chael y budd mwyaf, ond

- Rydym hefyd yn gwybod bod angen i ni weithio gyda darparwyr gwasanaethau cyhoeddus a chyrff eraill yn effeithiol a 'siarad eu hiaith' gan eu bod hefyd yn chwarae rhan fawr wrth lunio ein dyfodol.

 

Mae'r iaith a'r syniadau yn ein dogfennau 'meddwl' yn adlewyrchu hyn.  Ond y llais sydd ar goll ar hyn o bryd yw eich llais CHI!  Mae arnom angen mwy o bobl i gymryd rhan weithredol.  Felly, os yw'r Amgylchedd o ddiddordeb i chi, cysylltwch â ni.

 

Mae'r ddogfen hon yn nodi rhai o'r egwyddorion a'r syniadau:

 

A srategic approach

Dewis Iaith:

English Welsh Seiriol-New-Logo SUT I ROI CYSWLLT CYLCHLYTHRAU CYDWEITHREDIADAU GOFAL BETH SY'N DIGWYDD GWYBODAETH CARTREF CAIS AM SWYDD

Cynllun Tro Da Seiriol

Hybiau Cymunedol

Health Housing

Cliciwch ar eiconau am fwy o wybodaeth:

Polisiïau a Chyfarfodydd y

Gynghrair

Amgylchedd

Info Environment

Hanes Lleol

History Icon